Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2018.

27.06.2018.